przedszkole brytyjskie Warszawa

Techniki nauczania języków obcych – przedszkole brytyjskie Warszawa 

Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma technikami nauki języków obcych, a także różnymi metodami nauczania języków obcych, wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Mianowicie, jeśli zapytasz, jak opanować drugi/obcy język, odpowiedź w każdym z tych podejść będzie podobna – używając go regularnie. Tak więc kluczem do udanej nauki dowolnego języka obcego jest ekspozycja i użycie.

Nauka we wczesnych latach

Jeśli chodzi o naukę języków obcych w przedszkolu, oznacza to, że same zajęcia to za mało, czyli jeśli dziecko po szkole nie ma już kontaktu z językiem, to wszystko, czego się nauczyło, wkrótce zacznie zanikać. Dotyczy to wszystkich przedmiotów szkolnych, a w szczególności języków obcych, jeśli jest to przedszkole brytyjskie (Warszawa)

  1. Dziecko powinno czuć się bezpieczne i chronione, a także uczyć się drugiego języka poza szkołą w całkowicie naturalny sposób, podobnie jak nauczyło się języka ojczystego.
  2. Musimy chwalić i nagradzać dziecko za wszystko, co robi dobrze. Jeśli napotkają przeszkodę, ważne jest, aby ich wesprzeć i wspólnie ją pokonać.
  3. Jeśli czujesz, że dziecko jest zmęczone, pozwól mu odpocząć i zająć się innymi zajęciami. Po prostu nauka języka obcego poza salą lekcyjną powinna bardziej przypominać zabawę niż formalną edukację.

Czy dziecko powinno rozpocząć naukę drugiego języka w młodym wieku?

Eksperci mogą nie być w stanie powiedzieć, jaki jest najłatwiejszy sposób nauki języka obcego, ale zalecają najlepszy czas, kiedy dziecko powinno zacząć się go uczyć. Konkretnie:

  • Badania kategorycznie dowodzą, że nauka języków obcych we wczesnym wieku daje najlepsze efekty. Dlatego Twoje dziecko powinno nauczyć się drugiego języka oprócz języka ojczystego. Przystępując do nauki języka ojczystego, małe dzieci wykorzystują wrodzone, instynktowne strategie przyswajania języka, które umożliwiają im rozpoczęcie mówienia w tak młodym wieku. Podobnie jest z językami obcymi – im młodsze dzieci, tym bardziej będą polegać na tych wrodzonych strategiach i będą odnosić większe sukcesy. Przykładem tego są dzieci, których rodzice mówią różnymi językami ojczystymi. Takie dzieci z łatwością opanują oba języki we wczesnym dzieciństwie.

Natomiast w miarę dorastania dzieci te skuteczne strategie wrodzone ustępują miejsca innym formom uczenia się, więc rozpoczynają naukę języków od zapamiętywania słów i reguł gramatycznych, podobnie jak uczą się innych przedmiotów szkolnych, a w konsekwencji język, o którym mowa, jest nie jest już naturalną częścią ekspresji dziecka.