Leasing dla osób prywatnych – kalkulator

Leasing dla osób prywatnych – kalkulator

To tylko oprocentowanie określone inaczej. Pamiętaj, że kiedy bierzesz leasing, tak naprawdę dzieje się tak, że agencja leasingowa kupuje pojazd od dealera, a następnie wynajmuje go tobie. Współczynnik pieniężny służy do określenia drugiej co do wielkości części miesięcznej opłaty leasingowej i reprezentuje kwotę, którą leasingodawca pobiera od leasingodawcy za zamrożenie kapitału w okresie leasingu. Czynnik pieniężny, podobnie jak inne stopy procentowe, zależy w dużym stopniu od zdolności kredytowej leasingobiorcy.

Leasing finansowy: kalkulator

Istnieje opcja zakupu pojazdu na koniec okresu leasingu mylease.pl. Ta opcja jest zwykle wybierana na początku najmu i dodaje niewielką kwotę do miesięcznej płatności. Cena sprzedaży jest również wpisana z góry w leasing i często jest taka sama jak wartość końcowa. Jeśli zdecydujesz się wziąć samochód w leasing, przygotuj się na znaczną opłatę z góry, na którą składa się kilka opłat i prowizji, takich jak zaliczka, podatki i opłaty licencyjne, opłata za przejęcie, kaucja i inne. Podobnie jak w przypadku finansowania samochodu, wyższa płatność z góry może oznaczać niższe miesięczne płatności.

Obejmują one opłaty za zwłokę (za zwłokę w płatnościach), opłaty za wcześniejsze zakończenie leasingu (za zakończenie leasingu przed uzgodnionym okresem), opłaty za utylizację (w przypadku, gdy leasingobiorca nie wykupuje pojazdu na koniec okresu leasingu) oraz opłaty za zużycie opłaty za rozdarcie. Opłaty za zużycie to opłaty pobierane w celu pokrycia zużycia eksploatacyjnego wynajmowanego pojazdu, które wykracza poza to, co można uznać za normalne lub uzasadnione. W niektórych przypadkach istnieją sposoby na zerwanie umowy najmu bez kary.

Ile kosztuje leasing samochodu?

Koszt leasingu samochodu będzie zależał od wartości początkowej samochodu oraz wartości rezydualnej (wartość na koniec leasingu). Jeśli znasz te dwie wartości, możesz odjąć wartość końcową od wartości początkowej. Dodaj wszelkie opłaty lub odsetki, a następnie podziel przez okres najmu (w miesiącach), aby poznać koszt najmu. Kroki, aby wyjść z leasingu samochodu, są zwykle tak proste, jak prośba o jego zakończenie, ale haczyk polega na tym, że musisz być przygotowany na zapłacenie wszelkich opłat za wcześniejsze rozwiązanie. Opłaty te mogą być dość drogie. Jeśli podpisałeś prawnie wiążącą umowę zgadzającą się na opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, nie będziesz mógł po prostu oddać samochodu i zatrzymać płatności bez uiszczenia opłat.