Obsługa informatyczna

Wyższy zwrot z inwestycji w IT – obsługa informatyczna 

Jeśli masz pieniądze, możesz zainwestować w najlepsze serwery, najlepszą infrastrukturę sieciową i najbardziej zaawansowane komputery, jakie można kupić za pieniądze. Bez względu na to, ile wydasz, prawdopodobnie nie zrealizujesz wartości tych inwestycji bez odpowiednich procesów wspierających Twoją infrastrukturę IT. Możesz wydać dużo pieniędzy na serwer, ale bez odpowiedniej zaplanowanej konserwacji i zarządzania jego wydajność będzie z czasem spadać.

Najważniejsze korzyści z zarządzanych usług IT

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym informatykiem, czy dyrektorem biznesowym, usługi zarządzane mogą ułatwić Ci pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze. Korzyści z zarządzania IT obejmują zaangażowanie, wiedzę branżową i doświadczenie całego działu IT, który koncentruje się na realizacji podstawowej działalności. Korzyści z zarządzanych usług IT pozwalają skoncentrować się na rozwijaniu podstawowych kompetencji firmy, podczas gdy dostawca usług zarządzanych może pomóc w codziennych zadaniach bardziej czasochłonnych i złożonych projektów, na przykład:

  • Rozwiązania dla centrów danych
  • Chmura obliczeniowa
  • Planowanie odzyskiwania po awarii
  • Cyberbezpieczeństwo, systemy komputerowe i zarządzanie aktywami
  • Wsparcie dla użytkowników końcowych

Ostatecznie dostawcy zwiększą wydajność i konkurencyjność Twojej firmy, zapewniając Twojej firmie zalety usług zarządzanych.

Unikaj kosztów utopionych i operacyjnych

Prowadzenie wewnętrznego zespołu oznacza, że ponosisz znaczne koszty utopione, takie jak miesięczne pensje, świadczenia, ubezpieczenie i utrzymanie biura. Ponadto przeszkolenie pracowników w zakresie zaznajomienia się z istniejącymi systemami i procesami wymaga zarówno czasu, jak i pieniędzy. Zlecając swoje inicjatywy informatyczne profesjonalistom, zmniejszasz duże nakłady inwestycyjne związane z zarządzaniem systemami we własnym zakresie i nie dodajesz żadnej wartości swojej firmie. Oprócz obniżenia nakładów inwestycyjnych, zarządzane usługi IT pomagają również obniżyć koszty IT. Na przykład usługi zarządzane pomagają zaoszczędzić na:

  • Ordynacyjny
  • Koncesjonowanie
  • Trening
  • Naprawy awaryjne

Podpisując umowę dotyczącą poziomu usług zarządzanych, korzystasz również z obniżonych stawek za robociznę, co również oszczędza czas.