Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna oszczędza pieniądze firmy 

Zarządzanie usługami IT pozwala zaoszczędzić pieniądze firmy na setki różnych sposobów. Od procesu zarządzania wiedzą, który oszczędza czas, wspierając wymianę informacji (czas to przecież pieniądz), po procesy bezpieczeństwa informacji, które chronią firmę przed negatywnymi skutkami finansowymi i prawnymi naruszenia danych, najlepsze praktyki ITSM mają na celu generowanie oszczędności kosztów i ograniczanie ryzyka.

Efektywniej zarządzaj zmianami

ITSM Virtline oferuje strukturę zarządzania zmianą, która zapewnia wydajną alokację zasobów podczas procesu zarządzania zmianą. Drobne zmiany, które nie obejmują wdrażania wydania, można szybko autoryzować, jeśli są dobrze zrozumiane i charakteryzują się niskim ryzykiem. Zwykłe zmiany mogą być zatwierdzane bezpośrednio przez kierownika ds. zmian, ale może on również skonsultować się z Radą Doradczą ds. Zmian (CAB) przed zatwierdzeniem dużej, nieznanej lub nagłej zmiany.

Możliwość odpowiedniego dobrania rozmiaru procesu zatwierdzania w oparciu o charakter zmiany jest jednym ze sposobów, w jaki procesy ITSM pomagają organizacjom IT efektywniej zarządzać zmianami.

Popraw współpracę między różnymi funkcjami biznesowymi

Jeśli zdefiniujemy funkcje biznesowe jako wszystkie czynności wykonywane przez firmę, łatwo zauważyć, w jaki sposób wdrożenie polityk i procesów ITSM może pomóc działowi IT efektywniej współpracować z innymi funkcjami. W ramach ITSM dział IT współpracuje z finansami w celu optymalizacji wdrażania inwestycji IT. Menedżerowie obiektów mogą współpracować z kierownikami IT w celu zapewnienia zgodności z protokołami bezpieczeństwa informacji.

ITSM zachęca również użytkowników do zgłaszania problemów IT poprzez proces zgłaszania incydentów, pomagając organizacji IT zbierać więcej informacji zwrotnych i danych na temat wydajności aplikacji i usług.

Większa przejrzystość procesów i usług IT

Organizacja IT bez katalogu usług jest jak restauracja bez menu — może mieć fantastyczne możliwości, ale nie będzie otrzymywała wielu zamówień. Użytkownicy potrzebują przejrzystości procesów i usług IT, aby wiedzieli, jakich rodzajów usług mogą zażądać i jak obsłużyć ich żądania.

Zarządzanie usługami IT wspiera tę przejrzystość poprzez tworzenie katalogów usług, które zawierają obszerną listę usług oferowanych klientom przez dział IT. Katalog ten pomaga zapewnić, że klienci w pełni korzystają z usług, które może im świadczyć dział IT.