zakładanie spółek

Zakładanie spółek – jakie są środki wkładów w spółce komandytowo-akcyjnej?

Środki wkładów w spółce komandytowo-akcyjnej można podzielić na 4 grupy: 

  • środki pieniężne – wkłady te mogą być wniesione w formie środków pieniężnych wpłaconych na konto bankowe spółki oraz środków pieniężnych w formie aktu notarialnego
  • środki trwałe – wkłady te mogą być wniesione w środki trwałe zawarte w spisie inwentarza w formie aktu notarialnego
  • środki obrotowe – wkłady te mogą być wniesione w środki obrotowe zawarte w spisie inwentarza w formie aktu notarialnego
  • przysługi – wkłady te mogą być wniesione w przysługi w formie aktu notarialnego.

Zakładanie spółki – jakie są wady spółki komandytowo-akcyjnej? 

Wady spółki komandytowo-akcyjnej to w szczególności: 

  • wysoki koszt rejestracji potrzeba posiadania dwóch rodzajów wspólników-komplementariusza i akcjonariusza 
  • potrzeba wniesienia wkładu w wysokości co najmniej 100.000 zł 
  • konieczność posiadania siedziby w Polsce 
  • konieczność posiadania osobowych komplementariuszy. 

Oprócz wad spółki komandytowo-akcyjnej warto wspomnieć, że taka spółka nie ma prawa żądać kapitału zabezpieczającego w wysokości wkładu w spółce, a także nie ma prawa żądać wydania przez wspólnika środków pieniężnych na cel spółki, które przeznacza on na cel osobisty. Sprawdź anowak.com.pl Oprócz wad spółki komandytowo-akcyjnej warto wspomnieć, że taka spółka nie ma prawa żądać kapitału zabezpieczającego w wysokości wkładu w spółce, a także nie ma prawa żądać wydania przez wspólnika środków pieniężnych na cel spółki, które przeznacza on na cel osobisty.

Zakładanie spółek – spółki komandytowo-akcyjne w praktyce 

Spółki komandytowo-akcyjne są w Polsce bardzo popularne, jednak nie są one tak popularne jak spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki komandytowo-akcyjne są zalecane w przypadkach, w których wspólnicy nie chcą brać pełnej odpowiedzialności za spółkę, a także w przypadkach, w których wspólnicy chcą reprezentować spółkę w osobach prawnych. Warto wspomnieć, że taka spółka nie ma prawa żądać kapitału zabezpieczającego w wysokości wkładu w spółce, a także nie ma prawa żądać wydania przez wspólnika środków pieniężnych na cel spółki, które przeznacza on na cel osobisty.